Nâng tầm nông sản xứ Tuyên

- Năm 2020, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh Chương trình OCOP đã xét và chứng nhận 79 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 17 sản phẩm nông nghiệp đạt sản phẩm cấp tỉnh hạng 4 sao và 62 sản phẩm được xếp cấp huyện hạng 3 sao. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất đã tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đến nay nhiều sản phẩm đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường.

Du khách đến từ Nhật Bản tìm hiểu các sản phẩm OCOP của tỉnh tại Hội chợ OCOP Tuyên Quang năm 2021.

Hợp tác xã Sản xuất cá chiên Thái Hòa, xã Thái Hòa (Hàm Yên) duy trì 62 lồng cá, sản lượng cá thu hoạch hàng năm đạt trên 5 tấn. Cá chiên Thái Hòa được xã lựa chọn làm sản phẩm OCOP.

Sản phẩm bột sắn dây Thục Sơn của HTX Sản xuất tinh bột sắn dây thị trấn Sơn Dương, được đánh giá tiêu chuẩn 3 sao.

HTX Chè Shan tuyết Hồng Thái, xã Hồng Thái (Na Hang) đóng gói sản phẩm chè.

Sản phẩm Cam sành Hàm Yên (Hàm Yên) được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Tuyên Quang đánh giá 4 sao.