Giao thông với gam màu sáng

- Thực hiện tốt phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ", “bức tranh” giao thông của tỉnh hiện ra với những gam màu sáng, khẳng định được vai trò “đi trước mở đường”. Những tuyến đường, cây cầu quy mô hiện đại được xây dựng đã góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thu hút đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Cùng chuyên mục