Mức học phí đại học năm học 2022-2023 không tăng

Trước ý kiến cử tri cho rằng nhiều trường đại học, nhất là các ngành kỹ thuật, khối ngành y, dược tăng học phí rất cao, ảnh hưởng đến nguyện vọng và nhu cầu của nhiều học sinh và chưa phù hợp với mức thu nhập bình quân thực tế của người dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, mức học phí năm học 2022-2023 được giữ ổn định.

Mức học phí đại học năm học 2022-2023 bằng với mức học phí năm học trước để phụ huynh giảm gánh nặng.

Thông tin thêm về nội dung này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27-8-2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo để áp dụng từ năm học 2021-2022.

Theo đó, mức học phí của các cơ sở giáo dục đại học công lập năm học 2021-2022 giữ ổn định, không tăng so với năm học 2020-2021 để chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Từ năm học 2022-2023, mức trần học phí điều chỉnh căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội của cả nước và các chỉ số lạm phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm, dự kiến đến năm 2025 tính đủ chi phí đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20-12-2022 về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023.

Theo đó, mức học phí năm học 2022-2023 của các cơ sở giáo dục công lập được giữ ổn định bằng mức học phí năm học 2021-2022 để góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ học sinh và gia đình phụ huynh giảm bớt gánh nặng, ổn định đời sống.

Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục