Mức thu phí, đối tượng được miễn giảm phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh