Nâng xếp hạng Chỉ số hạ tầng công nghệ thông tin lên ít nhất 3 bậc

Với chủ đề “Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động”, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024 và định hướng đến năm 2025 ở từng lĩnh vực.

Trong đó, đáng chú ý là các nội dung: Đề nghị xây dựng Luật Bưu chính sửa đổi và đánh giá, công bố xếp hạng chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp bưu chính; chuyển dịch hạ tầng viễn thông truyền thống sang hạ tầng số, ứng dụng số tạo động lực phát triển kinh tế số; thương mại hóa 5G, đôn đốc dừng công nghệ di động 2G theo lộ trình; xử lý sim rác, tin nhắn rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo; nâng xếp hạng Chỉ số hạ tầng công nghệ thông tin lên ít nhất 3 bậc.

Với chuyển đổi số, Bộ sẽ đo lường, đánh giá, công bố xếp hạng mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh và của quốc gia.

Hoàn thiện hành lang pháp lý bảo đảm an toàn thông tin cơ bản cho người dân trên không gian mạng. Đến năm 2025, Việt Nam thuộc nhóm 30 nước đứng đầu về Chỉ số an toàn an ninh mạng (GCI) theo đánh giá của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU). Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí năm 2016; chấn chỉnh, xử lý “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí.

Đẩy mạnh truyền thông nâng cao ý thức người dùng mạng; tăng cường tập hợp, kết nối những người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng; kịp thời khen thưởng, động viên các nhà sáng tạo nội dung số…

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục