Ngành Thuế Tuyên Quang nỗ lực rà soát, chuẩn hóa mã số thuế cá nhân

- Hiện nay ngành Thuế tỉnh Tuyên Quang đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền để người nộp thuế cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, nhằm đảm bảo đồng bộ dữ liệu quản lý thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

Đồng chí Hoàng Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Mục tiêu của việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân nhằm đảm bảo cập nhật đầy đủ, chính xác 3 thông tin: Họ và tên, số căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân và ngày, tháng năm sinh của cá nhân vào dữ liệu của mã số thuế để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, đảm bảo mỗi cá nhân được cấp 1 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực thành phố Tuyên Quang - Yên Sơn hỗ trợ người nộp thuế chuẩn hóa mã số thuế cá nhân và các thủ tục hành chính thuế tại bộ phận Một cửa.

Đối tượng mã số thuế cá nhân cần rà soát phục vụ chuyển đổi mã định danh làm mã số thuế là: các mã số thuế của cá nhân có quốc tịch Việt Nam, cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là người phụ thuộc theo quy định; cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản khác thuộc ngân sách; cá nhân đại diện hộ kinh doanh sử dụng mã số thuế 10 số để kê khai các nghĩa vụ thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp là đơn vị chi trả thu nhập (gọi tắt là tổ chức chi trả) tổng hợp danh sách các cá nhân, người phụ thuộc để đăng ký thay đổi thông tin mã số thuế từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân đảm bảo đầy đủ, chính xác 3 trường hợp thông tin nêu trên. Sau đó đăng nhập vào tài khoản thuế điện tử để tra cứu danh sách cá nhân cần rà soát thông tin đăng ký thuế gồm “Tra cứu dữ liệu đối với danh sách người nộp thuế cần rà soát thông tin qua cơ quan chi trả” và “Tra cứu dữ liệu đối với danh sách người phụ thuộc cần rà soát 2 thông tin qua cơ quan chi trả”.

Trường hợp có phát sinh danh sách cần rà soát thì thực hiện phân loại rà soát theo đối tượng: Đối với cá nhân, người phụ thuộc đăng ký cấp mã số thuế qua chứng minh nhân dân, đã có căn cước công dân nhưng chưa cập nhật vào mã số thuế, tổ chức chi trả tổng hợp danh sách và thực hiện đăng ký thay đổi thông tin mã số thuế từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân.

Đồng thời cập nhật lại thông tin họ tên, ngày sinh (nếu có sai sót). Đối với cá nhân, người phụ thuộc đăng ký cấp mã số thuế qua căn cước công dân, tổ chức chi trả triển khai đến người lao động tại đơn vị rà soát lại thông tin họ và tên, ngày sinh, số căn cước công dân. Trường hợp có sai sót, thực hiện đăng ký thay đổi thông tin mã số thuế.

Sau hơn 7 tháng triển khai, đến nay ngành Thuế tỉnh đã đã rà soát và chuẩn hóa được trên 113.000 mã số thuế. Khi sử dụng thống nhất mã số định danh công dân làm mã số thuế nói riêng để giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan thuế và sử dụng mã định danh để giải quyết thủ tục hành chính với các cơ quan Nhà nước khác thì người dân chỉ cần kê khai thông tin số định danh của mình; các cơ quan quản lý Nhà nước có thể trao đổi thông tin về quản lý theo ngành, lĩnh vực đối với công dân để tăng cường hiệu quả quản lý thuế nói riêng và quản lý nhà nước nói chung.

Đồng chí Hoàng Thanh Phong nhấn mạnh, việc chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế với mã số định danh cá nhân nhằm cụ thể hóa Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06); tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. Đây là việc làm rất cần thiết, vì vậy ngành Thuế Tuyên Quang mong muốn người nộp thuế trong tỉnh chủ động chuyển đổi sớm nhất có thể.

Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục