Ngành Y tế cần chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

- Sáng 14-3, đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế đã báo cáo kết quả triển khai Đề án “Nâng cao năng lực ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 2025, định hướng đến năm 2030”; kế hoạch và giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở (các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế, trạm y tế), về nhân lực, hạ tầng, trang thiết bị, vật tư y tế; tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Y tế; kết quả thực hiện kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh; việc ký kết và kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác toàn diện với các bệnh viện tuyến Trung ương đến năm 2025 và giai đoạn tiếp theo; việc tổ chức thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ của ngành y tế; việc ký kết và triển khai nội dung hợp tác với các Trường Đại học Y, dược về chính sách đào tạo, phát triển nhân lực ngành y tế và nêu những khó khăn, vướng mắc của ngành trong quá trình triển khai.Đồng chí Giám đốc Sở Y tế phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo các đơn vị y tế đã kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung liên quan đến biên chế công chức; công tác đào tạo cán bộ; việc chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển vị trí lãnh đạo, quản lý; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị; khám chữa bệnh BHYT; thực hiện chuyển đổi số; chuyển giao kỹ thuật cho tuyến tỉnh, tuyến huyện; việc thực hiện chia tách đối với các trung tâm y tế huyện.

Qua nghe báo cáo của Sở Y tế, những ý kiến kiến nghị, đề xuất của các đơn vị y tế và của các sở, ngành chức năng, lãnh đạo các huyện, thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương ghi nhận, biểu dương cán bộ, viên chức ngành Y tế trong những năm qua đã vượt qua mọi khó khăn thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.


Lãnh đạo UBND huyện Na Hang phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Đồng chí đề nghị  Sở Y tế  triển khai đồng bộ các giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2024; thường xuyên rà soát, đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, chi tiết đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra; rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Đề án Nâng cao năng lực ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; tập trung thực hiện chuyển đổi số của ngành; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và nguồn vốn đầu tư thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn; chủ động tham mưu, đề xuất việc thực hiện chia tách đối với các trung tâm y tế huyện thực hiện hai chức năng điều trị và dự phòng. 

Tin, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục