Nghiệm thu đề tài ương nuôi giống và thương phẩm cá chình hoa

- Chiều 18-2, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh, Hội đồng chuyên ngành tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học thuộc Chương trình nông thôn miền núi “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình ương nuôi giống và thương phẩm cá chình hoa (Anguilia marmorrata) đạt năng suất và hiệu quả cao tại hồ thuỷ điện Tuyên Quang”.

Các đại biểu tham dự buổi đánh giá nghiệm thu đề tài.

Đề tài do Thạc sĩ Trương Thị Hoài Anh, Công ty TNHH MTV Thuỷ sản Nhật Nam làm chủ nhiệm, thực hiện trong thời gian 36 tháng (từ tháng 1-2020 đến tháng 1-2023). Đề tài triển khai hỗ trợ ứng dụng chuyển giao và tiếp nhận quy trình kỹ thuật giống và nuôi thương phẩm cá chình hoa trong bể và trong lồng; xây dựng mô hình ương giống cá chình hoa từ giai đoạn giống cấp I lên giống cấp II; xây dựng mô hình nuôi cá lồng chình hoa thương phẩm trong lồng; đào tạo kỹ thuật viên, người dân nắm vững quy trình công nghệ, kỹ thuật nuôi giống và thương phẩm cá chình hoa…

Sau 3 năm triển khai, đề tài đã ứng dụng thành công quy trình ương giống cá chình hoa từ giai đoạn giống cấp I (5g/con) lên giống cấp 2 (50g/con), tỷ lệ sống đạt trên 80%; xây dựng mô hình nuôi cá chình hoa trong lồng với quy mô 1.620m3, năng suất đạt gần 39 tấn cá thương phẩm.

Đồng thời, xây dựng và chuyển giao 2 quy trình kỹ thuật ương nuôi giống và cá thương phẩm cá chình hoa dễ áp dụng và phù hợp với điều kiện tại địa phương cho 5 kỹ thuật viên và hơn 100 lượt người dân. Thành công của dự án sẽ góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Đề tài được xếp loại khá. 

Tin, ảnh: Vân Anh

Tin cùng chuyên mục