Tin xem nhiều

Xin hãy giúp đỡ em Quách Đình Tú

- Bà Nguyễn Thị Dừa, sinh năm 1960, xóm Nhà Thờ, xã Chân Sơn (Yên Sơn) nghẹn trong nước mắt nói, gia đình giờ khó khăn lắm, con trai bà Quách Đình Tú, sinh năm 1998, bị tai nạn ...