Tiếng việt | English

Vận chuyển 11kg ma túy để lấy tiền công

Để lấy tiền công, Nam đã nhận lời “cõng” thuê 11kg ma túy cho một đối tượng người Lào từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đi Hải Phòng.

Tin xem nhiều