Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tại Đại hội Hội VHNT tỉnh lần thứ VII