Phê duyệt chủ trương bồi thường tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể - Na Hang

- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 1127/UBND-KT ngày 25/3/2024 về thực hiện Công văn số 180/TTg-CN ngày 19/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các nhà đầu tư tham khảo ý kiến của người dân tại thôn Bắc Lè, xã Đà Vị (Na Hang) về thi công tuyến đường.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện Na Hang thực hiện văn bản chỉ đạo đúng quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Đây là đoạn tiếp nối đoạn tuyến từ thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể thuộc Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang) có chiều dài 40km, đi qua địa phận các huyện Ba Bể, Chợ Đồn (Bắc Kạn) và địa phận xã Đà Vị (Na Hang). Dự án được khởi công từ tháng 2 - 2022 do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn là chủ đầu tư.

Dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành vào năm 2024, khi hoàn thành sẽ tạo đà thúc đẩy phát triển du lịch cho hồ Ba Bể và hồ sinh thái Na Hang.                                                             

Tin, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục