Bản tin thời sự ngày 3-6

T/h: Phạm Huyền - Tuấn Anh
Audio không hợp lệ