Truyện ngắn: Nước mắt người cha

Tác giả: Bùi Nhật Lai - Thể hiện: Việt Hòa
Audio không hợp lệ