Mùa thu hoạch mía ở Sơn Dương

- Ngay từ tờ mờ sáng các chị, các cô thôn Cầu Trâm, thôn Hưng Tiến, xã Phú Lương, huyện Sơn Dương đã nô nức rủ nhau đi chặt mía. Hôm nay đến phiên gia đình ông Thiện, thôn Hưng Tiến chặt mía; do diện tích rộng nên ông Thiện phải nhờ nhiều người trong thôn đến chặt mía giúp cho kịp vụ thu hoạch.
Audio không hợp lệ