Bản tin thời sự ngày 27-11

Tin tức đáng chú ý có trong Bản tin thời sự, thứ hai, ngày 27-11-2023:

- Hội thảo khoa học vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
- Thủ tướng yêu cầu quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.
- Thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX.
- Chủ tịch nước thăm Đại sứ quán và gặp gỡ người Việt tại Nhật Bản.
- Bắc Bộ về đêm trời rét.
- Nghệ sĩ Việt Nam nhận giải thưởng của Diễn đàn Kinh tế Pháp ngữ.

Audio không hợp lệ