Thơ: Chợ làng

Tác giả: Đặng Bá Khánh - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ