Tin xem nhiều

Khai mạc huấn luyện quân nhân dự bị khung B

- Ngày 2-4, Trung đoàn 247, Bộ CHQS tỉnh tổ chức khai mạc huấn luyện cho 163 cán bộ khung B dự bị động viên của Tiểu đoàn Bộ binh 2 thuộc Trung đoàn và Tiểu đoàn khung thường trực ...

Thông báo đặc biệt: Đúng 22 giờ ngày 7 tháng 5, quân ta đã tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ. Chiến dịch Điện Biên Phủ vĩ đại đã thu được toàn thắng

Bộ Tổng tư lệnh báo tin chính thức cho toàn thể cán bộ và chiến sĩ, toàn thể các đơn vị, toàn thể các binh chủng, toàn thể các cơ quan và các ngành, toàn thể các anh chị em dân công và thanh niên xung phong đang phục vụ trên mặt trận Điện ...