Sửa đổi một loạt quy định về tài chính, tổ chức nhân sự và phụ cấp y tế

Bộ Y tế cũng đã trình Chính phủ để sửa đổi Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, theo hướng tăng phụ cấp đặc thù, đặc biệt cho y tế cơ sở vùng xa vùng sâu. Hiện nay Bộ Y tế đang soạn thảo thông tư xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu; xây dựng Thông tư về cơ chế xã hội hóa trong cơ sở y tế công lập...

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023, báo chí nêu vấn đề: Vừa qua, có tình trạng chảy máu chất xám trong ngành y tế. Quốc hội vừa rồi cũng ban hành Luật Khám chữa bệnh. Xin hỏi đại diện Bộ Y tế, với việc ban hành Luật Khám chữa bệnh sẽ khơi thông được gì để ngăn chặn chảy máu chất xám?

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Y tế là nghề đặc biệt, cần có đãi ngộ đặc biệt

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết: Về vấn đề chảy máu chất xám trong ngành y, Nghị quyết số 20 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII khẳng định, nghề y là nghề đặc biệt, nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, y đức, cần được tuyển chọn đào tạo, cần có đãi ngộ đặc biệt.

Vừa qua, Bộ Y tế tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật Khám sữa bệnh, có hiệu lực từ 1/1/2024 cũng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực khám chữa bệnh nói chung, trong đó có vấn đề nhân lực của ngành y tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân theo hướng đảm bảo chất lượng, hội nhập, tăng cường hiệu quả hiệu lực trong công tác quản lý khám chữa bệnh nói chung và đặc biệt giải quyết vấn đề nhân lực y tế nói riêng.

Trước hết, hiện nay các cơ sở y tế công lập, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn đã được áp dụng phụ cấp ưu đãi nghề với mức từ 20-70%.

Thứ hai các nhân viên y tế thôn bản cũng đã được hưởng phụ cấp hằng tháng từ 0,3-0,5 so với mức lương tối thiểu. 

Tăng phụ cập đặc thù; xã hội hóa cơ sở y tế công lập
Bộ Y tế cũng đã trình Chính phủ để sửa đổi Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, theo hướng tăng phụ cấp đặc thù, đặc biệt cho y tế cơ sở vùng xa vùng sâu.

Hiện nay Bộ Y tế đang soạn thảo thông tư xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu. Trước đây khám chữa bệnh chúng ta khám bảo hiểm y tế có 1 loại giá, sau này khám theo yêu cầu có loại giá khác.

Đồng thời cũng sẽ xây dựng Thông tư về cơ chế xã hội hóa trong cơ sở y tế công lập. Các cơ sở y tế công lập này khi thực hiện được cơ chế xã hội hóa, cơ chế tự chủ sẽ có điều kiện để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân viên.

Ngoài ra để nâng cao chất lượng về nhân lực thì ngành y tế cũng sẽ xây dựng nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu và đào tạo đặc thù để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và cũng sẽ kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp y tế trong Bộ và ngành y tế đang quản lý, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và nâng cao hiệu quả hoạt động và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Qua đó cũng sẽ góp phần cải thiện đời sống của công chức, viên chức ngành y tế./.

Theo Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục