Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương, xây dựng thương hiệu, định vị tỉnh Tuyên Quang

- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 29/KH – UBND ngày 3/2/2024 về công tác thông tin đối ngoại năm 2024.

Mùa hoa lê tại xã Hồng Thái (Na Hang) thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước.

Kế hoạch nêu rõ, cần tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương, xây dựng thương hiệu, định vị tỉnh Tuyên Quang trong mắt bạn bè các nước khu vực và quốc tế.

Tiếp tục khai thác, phát huy hiệu quả các kênh thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, người dân, cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè trong nước và quốc tế, phát huy các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền kết quả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao các chỉ số chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS... của tỉnh; kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số của tỉnh.

Tăng cường giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh miền đất, con người và các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh; quảng bá thương hiệu để kết nối cung cầu cho một số sản phẩm chủ lực, đặc trưng của tỉnh đến cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

Tích cực tuyên truyền, đa dạng hoá và lồng ghép thông tin đối ngoại trong các lễ hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch và giao lưu quốc tế tổ chức tại Tuyên Quang; các hoạt động của đất nước, của tỉnh ở các nước, hoạt động của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, nhằm tăng cường sự hiểu biết của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam nói chung, tỉnh Tuyên Quang nói riêng.

Thông tin kịp thời về tình hình quốc tế, quan hệ đối ngoại của Trung ương và của tỉnh; thông tin về chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thành tựu của Tuyên Quang đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài

Xây dựng và xuất bản các ấn phẩm bằng ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các ngôn ngữ khác phù hợp với đối tác của tỉnh để phục vụ hoạt động hợp tác quốc tế. Biên soạn ấn phẩm giới thiệu, quảng bá về các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, vùng đất, con người và tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư tại Tuyên Quang bằng 2 ngôn ngữ Việt - Anh; xuất bản tài liệu về xúc tiến du lịch, thương mại đối với một số sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại tại tỉnh và các tỉnh, thành phố trong nước để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tham gia tổ chức Hội nghị quốc tế xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương; tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực của những thông tin xấu độc, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với công cuộc đổi mới của đất nước và của tỉnh, đặc biệt về các vấn đề biển đảo, biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

   Tin, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục