Tạo nền tảng bứt phá

- Chào Xuân mới Giáp Thìn 2024, phóng viên Báo Tuyên Quang đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Ninh Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn về kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2023 và làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Phóng viên: Năm 2023 vừa mới khép lại với nhiều dấu ấn trên các lĩnh vực. Xin đồng chí đánh giá một số kết quả nổi bật mà huyện đã đạt được trong năm vừa qua?

Đồng chí Phạm Ninh Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn.

Đồng chí Phạm Ninh Thái: Với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt, tình hình kinh tế - xã hội của huyện duy trì ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Huyện đạt 18/18 chỉ tiêu đề ra.

Các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiều khởi sắc. Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, huy động, khai thác hợp lý các nguồn lực đầu tư xây dựng trung tâm huyện đạt tiêu chí đô thị loại V, hướng tới đô thị loại IV trong tương lai.

Qua đó, huyện triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng 3 khu đô thị mới tại xã Mỹ Bằng, Trung Môn, Xuân Vân theo tiêu chí đô thị loại V, lập điều chỉnh quy hoạch chung đối với 22 xã, lập quy hoạch chi tiết các khu dân cư ở trung tâm các xã có tiềm năng phát triển đô thị. Huyện đầu tư, xây dựng mới 6 trục đường khu trung tâm huyện; 13 trụ sở xã, 10 trường học, nhà bán trú. Tỷ lệ đô thị hóa của huyện đạt 16,82%, đạt 100% kế hoạch.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, nhiều việc khó, việc mới phát sinh được tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Tiêu biểu là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn triển khai có hiệu quả. Thực hiện khâu đột phá tập trung xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã duy trì và giữ vững chất lượng các tiêu chí của 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu hoàn thành 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Xuân Vân, Chiêu Yên.

Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn chủ trì hội nghị đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn qua huyện Yên Sơn.    

Bước sang năm 2024, toàn huyện phấn đấu có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Mỹ Bằng, Hoàng Khai, Thái Bình, Kim Quan, Phúc Ninh), 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (Thái Bình, Mỹ Bằng). Tính đến thời điểm này, nguồn vốn xây dựng nông thôn mới đã được bố trí gần 3.677,7 tỷ đồng, trong đó, huy động từ nhân dân trên 572,25 tỷ đồng.

Các địa phương triển khai bài bản, hiệu quả phát triển sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị, nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng. Trong năm, huyện trồng mới 3.288 ha rừng trồng sản xuất, đạt 103% kế hoạch; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 2.075 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực năm 2023 đạt 68.093,5 tấn đạt 103,8% kế hoạch.

Huyện duy trì 4 vùng sản xuất hàng hóa tập trung: vùng thượng huyện, vùng ATK, vùng hạ huyện, vùng trung tâm huyện; duy trì 10 chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ. Huyện xây dựng được 29 sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản có nhãn hiệu hàng hóa, 41 sản phẩm OCOP (32 sản phẩm 3 sao, 9 sản phẩm 4 sao).

Huyện đã có bước đi tích cực để vận động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng công nghiệp và tổ chức sản xuất - kinh doanh. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.938,7 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước cải thiện và nâng lên. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 48,5 triệu đồng/người/năm.

Tỷ lệ hộ nghèo trong năm giảm 5,13% (từ 20,17% xuống còn 15,04%), vượt 2,02%/năm so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt, trong năm, huyện đã thu hút được 270.000 lượt khách du lịch, doanh thu xã hội về hoạt động du lịch đạt 265 tỷ đồng, đạt 111,3% kế hoạch; tạo việc làm cho 5.175 lao động, đạt 128,3% kế hoạch, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%.

Trung tâm huyện Yên Sơn.   Ảnh: Quốc Việt  

Phóng viên: Thưa đồng chí, để có được những kết quả trên, năm vừa qua Đảng bộ, chính quyền huyện Yên Sơn đã có những giải pháp gì trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành?

Đồng chí Phạm Ninh Thái: Để có kết quả trên, Đảng bộ huyện đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng toàn diện, hiệu quả trên các lĩnh vực. Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo làm tốt công tác cán bộ. Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở được bồi dưỡng, sắp xếp, luân chuyển, bố trí sử dụng sau đại hội Đảng các cấp một cách hợp lý đã mang lại tinh thần mới, khí thế mới, động lực mới.

Đảng bộ huyện đã nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo thích ứng, linh hoạt cho từng thời điểm, từng lĩnh vực, từng địa phương, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở. Cùng với đó, phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy khả năng, năng lực của các đồng chí cấp ủy và trí tuệ tập thể, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.

Hoạt động của HĐND các cấp của huyện được nâng cao chất lượng; công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống Nhân dân được cử tri quan tâm. Đổi mới điều hành của UBND huyện theo hướng quyết liệt, tích cực, cụ thể hóa các giải pháp, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để việc triển khai đề án, kế hoạch tạo ra những kết quả rõ nét, nổi bật.

Phóng viên: Thưa đồng chí! Năm 2024  là năm “nước rút” hoàn thành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục lãnh đạo những nhiệm vụ trọng tâm nào để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025?  

Đồng chí Phạm Ninh Thái: BCH Đảng bộ huyện sẽ tập trung lãnh đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024. Trọng tâm là lãnh đạo thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Năm 2024 xây dựng thêm xã Lang Quán đạt chuẩn nông thôn mới, xã Nhữ Hán đạt nông thôn mới nâng cao, xã Phúc Ninh đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn huyện đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, lợi thế; liên kết theo chuỗi giá trị bền vững, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, xây dựng sản phẩm mang thương hiệu quốc gia.

Huyện phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa 17,5%, hoàn thành điều chỉnh quy hoạch đô thị thị trấn Yên Sơn; huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với cảnh quan môi trường đô thị để xây dựng trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn hướng tới xây dựng đô thị loại IV... Huyện sẽ ưu tiên nguồn vốn đầu tư công cho các công trình hạ tầng đô thị, nông thôn mới. Năm 2024, huyện phấn đấu hoàn thành 49,7 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, phối hợp xây dựng 12 cầu trên đường giao thông nông thôn.

Toàn huyện tập trung đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chú trọng công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt những phức tạp phát sinh ngay ở cơ sở.

Một mùa Xuân mới đang về, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc của huyện Yên Sơn vui mừng với những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực trong năm qua. Đó là nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!   

Tin cùng chuyên mục