Thông báo kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023

- Thông báo kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục