Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 2506/QĐ-NHCS ngày 10/7/2013 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc Ban hành Quy chế quản lý tài sản trong hệ thống NHCSXH;

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang - Địa chỉ: Số 03, phố Vũ Mùi, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản và tiêu chí lựa chọn, như sau:

1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

- Tên tài sản đấu giá: Xe ô tô; kiểu xe: xe con 05 chỗ ngồi; màu xe: 02 xe màu ghi - hồng và 03 xe màu xanh; loại động cơ: G16B; nhiên liệu: xăng; dung tích xi lanh: 1.590 cm3; sản xuất tại Việt Nam; 03 xe sản xuất năm 2005 và 02 xe sản xuất năm 2006.

- Số lượng: 05 xe.

- Chất lượng: Xe đã qua sử dụng.

- Tổng giá khởi điểm: 253.100.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi ba triệu một trăm ngàn đồng chẵn).

2. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do NHCSXH tỉnh Tuyên Quang quy định, cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 02 đấu giá viên

2

Thời gian hoạt động (kinh nghiệm)

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trở lên

3

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của NHCSXH tỉnh Tuyên Quang

4

Có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

6

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm

7

Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và thoả thuận

- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thông báo.

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Căn cước công dân (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: Số 03, phố Vũ Mùi, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Mọi vấn đề xin liên hệ: Phòng Hành chính - Tổ chức NHCSXH tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 02073 810 795 (gặp bà Vũ Thị Hồng Thúy).

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang mong nhận được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Trân trọng!

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

NGUYỄN PHAN VỸ

Tin cùng chuyên mục