Thực hiện tốt hơn, toàn diện hơn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

- Sáng 15-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Công

Các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Quân khu 2, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

 Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Công

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương ngày càng được nâng lên.

Cơ chế, vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị. Ảnh: Thành Công

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được đẩy mạnh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt. Hệ thống chính trị trong tỉnh được củng cố, ngày càng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ của tỉnh được củng cố, tăng cường; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh được triển khai ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; công tác bảo đảm an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc được đẩy mạnh, đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng lên.

Tại hội nghị, các đại biểu các ban, sở, ngành, các huyện đã tham luận phân tích, làm rõ những việc đã làm được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ma Thế Hồng phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thành Công
   

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đặng Văn Long phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thành Công    

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Đồng chí yêu cầu, tỉnh cần tiếp tục quan tâm quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến quân sự, quốc phòng; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Công​

Đồng thời, chú trọng xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tỉnh trong sạch, vững mạnh; không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có đủ phẩm chất, đạo đức, ngang tầm nhiệm vụ.

Tỉnh phải nêu cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt lực lượng vũ trang địa phương; xây dựng lực công an nhân dân địa phương từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Công

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng của địa phương, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc.

Đồng chí đề nghị, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn, thực hiện tốt hơn, toàn diện hơn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về lịch sử cách mạng của dân tộc ta, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về trách nhiệm, quyền lợi nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân. Cùng với đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quan tâm, chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động của chính quyền các cấp; thống nhất cao về cả nhận thức và hành động. Đảng và hệ thống chính trị phải thực sự trong sạch, vững mạnh mới đủ sức để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, phải tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước mắt, tỉnh sẽ tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 đạt kết quả cao. 

Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục