Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến ngày 30/10/2023 đạt 37,37% kế hoạch

- Theo báo cáo của Kho bạc nhà nước Tuyên Quang đến hết ngày 30/10/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Tuyên Quang đạt 37,37% kế hoạch, tăng 0,05% so với kỳ báo cáo ngày 27/10/2023. Giá trị giải ngân đạt 2.598.947/6.954.567 triệu đồng, giá trị giải ngân tăng thêm 3.176,5 triệu đồng.


Công trình xây dựng tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương.

Tỷ lệ giải ngân của các đơn vị đến hết ngày 30/10/2023, gồm:

- Có 09 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 75% kế hoạch;

- Có 11 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50% đến 75% kế hoạch;

- Có 06 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt từ 30% đến 50% kế hoạch;

- Có 08 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch.

Trong ngày có 10 đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân. Trong đó: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, giá trị giải ngân tăng thêm 887,67 triệu đồng; huyện Na Hang, giá trị giải ngân tăng thêm 1.720,97 triệu đồng. Các đơn vị còn lại như: huyện Hàm Yên, huyện Yên Sơn, huyện Chiêm Hóa có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 27/10/2023.

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 của tỉnh Tuyên Quang là 6.954,567 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 5.651,677 tỷ đồng; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.302,890 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục