Tiếp tục thực hiện tốt quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại quốc phòng

- Ngày 24-4, tại Bộ CHQS tỉnh Phongsaly (Quân đội Nhân dân Lào), Bộ CHQS tỉnh Phongsaly và Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội đàm về kết quả hoạt động kết nghĩa từ năm 2017 đến nay.

Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Thiếu tướng Xiêng-pheng Bua-lả-vông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Phongsaly chủ trì hội đàm.

Đại tá Đặng Văn Long, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Thiếu tướng Xiêng-pheng Bua-lả-vông, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Phongsaly ký kết bản ghi nhớ hoạt động kết nghĩa năm 2024.

Tại hội đàm, các đại biểu hai đơn vị đã trao đổi về tình hình nhiệm vụ của mỗi bên, kết quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng - an ninh; chủ động, tích cực tuyên truyền sâu rộng và phát huy hiệu quả mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Trong thời gian tới, Bộ CHQS hai tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại, nhất là về đối ngoại quốc phòng và hợp tác quốc tế; tăng cường phối hợp giữa hai tỉnh Phongsaly và tỉnh Tuyên Quang nói chung và hai đơn vị Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang và Bộ CHQS tỉnh Phongsaly nói riêng.

Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục trong lực lượng vũ trang, nhân dân hai tỉnh hiểu sâu sắc truyền thống đoàn kết, hữu nghị của hai nước. Bộ CHQS 2 tỉnh sẽ phối hợp xây dựng, củng cố lực lượng, xây dựng khu vực phòng thủ; tham gia thực hiện an sinh xã hội; trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đại tá Đặng Văn Long, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, Đại tá Đặng Văn Long và Thiếu tướng Xiêng-pheng Bua-lả-vông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Phongsaly đều nhấn mạnh, để hoạt động kết nghĩa giữa hai đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang và Bộ CHQS tỉnh Phongsaly cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Đồng thời kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong thực hiện quy chế, nội dung chương trình hoạt động kết nghĩa.

Tại hội đàm, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang và Bộ CHQS tỉnh Phongsaly đã ký biên bản ghi nhớ năm 2024.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục