Tọa đàm "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới"

Sáng 11-3, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tọa đàm "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới" .

Các đại biểu dự tọa đàm tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Tọa đàm được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và trực tuyến tại điểm cầu Văn phòng UBND 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì tọa đàm.
Dự điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Việc xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng.

Tuy nhiên, căn cứ vào Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và một số văn bản của Đảng, tỷ lệ cán bộ nữ ở nước ta hiện nay vẫn còn khoảng cách so với chỉ tiêu đề ra, có sự tăng trưởng song tỷ lệ tăng chưa cao và thiếu tính bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng và sự đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ.

Còn nhiều địa phương, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đang thiếu vắng sự tham gia của phụ nữ ở vai trò lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu; vẫn còn cơ sở không có cấp ủy viên là nữ; có những địa phương chưa có nữ tham gia ban thường vụ cấp ủy; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND có nơi chưa đạt 20%....

Đồng chí chúc mừng tỉnh Tuyên Quang là tỉnh có tỷ lệ cấp ủy viên nữ cao nhất (đạt 29,2%), trong top 35 tỉnh, thành phố...
Tại toạ đàm, các đại biểu đã thảo luận về thực trạng, nguyên nhân chủ yếu chưa đạt được các chỉ tiêu về cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW và Chỉ thị 21/CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Đồng thời, đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo yêu cầu đã đặt ra.

Tin, ảnh: Thu Hương 

Tin cùng chuyên mục