Toàn tỉnh sẽ có 8 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn

- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 34/KH – UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, trong năm 2024 toàn tỉnh sẽ có 8 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn gồm: Xã Đà Vị (Na Hang), Trung Hà (Chiêm Hóa); Yên Thuận, Yên Lâm, Bằng Cốc (Hàm Yên); Đông Lợi, Quyết Thắng, Hợp Hòa (Sơn Dương).

Nhân dân thôn Bắc Lè, xã Đà Vị, Na Hang tập trung phát triển kinh tế rừng để nâng cao đời sống.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên 4%/năm. Hỗ trợ đất ở cho 22 hộ; hỗ trợ làm nhà ở cho 326 hộ (đảm bảo 3 cứng: nền cứng, khung tường cứng, mái cứng); tiếp tục thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán cho các hộ; đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng 47.959 ha. Trợ cấp 1.484 tấn gạo cho hộ gia đình nghèo tham gia bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung, trồng rừng sản xuất.

Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Na Hang.

Đầu tư khởi công xây dựng mới 136 công trình hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó chú trọng thực hiện xây dựng các tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi, nhà lớp học, nhà sinh hoạt cộng đồng tại các xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I, khu vực II vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hướng tới phát triển cộng đồng và du lịch. Hỗ trợ xây dựng các mô hình câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hoá ở cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với người có uy tín; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; nâng cao sức khỏe cho dân tộc có khó khăn đặc thù. Quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất đối với các dân tộc còn nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù. Khởi công mới 3 công trình tại địa bàn huyện Lâm Bình, Chiêm Hóa cho vùng có dân tộc có khó khăn đặc thù sinh sống.

Chi tiết văn bản xem tại đây.

Tin, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục