TP Hồ Chí Minh: Triển khai hạ tầng 5G và hạ tầng kết nối Internet vạn vật

Trong năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng loạt hạ tầng 5G và hạ tầng kết nối Internet vạn vật (IoT) cho thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Ứng dụng AI trong phẫu thuật u não bằng robot tại Bệnh viện Nhân dân 115, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Theo kế hoạch UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành, năm 2024, thành phố bắt đầu triển khai các bước để thực hiện dự án Hạ tầng viễn thông phục vụ đô thị thông minh thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, ngay trong quý III-2024, thành phố sẽ lập đề án xây dựng hạ tầng tính toán dựa trên kết quả “Nghiên cứu và đề xuất thiết kế hạ tầng tính toán hiệu năng cao phục vụ cho thành phố Hồ Chí Minh”, phục vụ hệ sinh thái nghiên cứu và ứng dụng AI.

Cũng trong thời gian này, thành phố triển khai Chiến lược quản trị dữ liệu của thành phố bằng các kế hoạch thực thi cụ thể, tập trung nguồn lực, cơ chế tài chính thúc đẩy chuyển đổi số các lĩnh vực mà thành phố đang xác định ưu tiên, gồm: Nhóm dữ liệu phục vụ quản lý, quy hoạch phát triển đô thị; nhóm dữ liệu liên quan đến thông tin của người dân; nhóm dữ liệu về phát triển kinh tế, tài chính.

Bên cạnh đó, thành phố thực hiện công tác chuẩn bị lập dự án đầu tư xây dựng bộ dữ liệu nghiên cứu AI thuộc các lĩnh vực ưu tiên của thành phố dựa trên kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng hạ tầng dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030”.

Trong quý IV-2024, thành phố triển khai nghiên cứu “Xây dựng khung kiến trúc hạ tầng Internet vạn vật (IoT) cho thành phố Hồ Chí Minh”, với mục tiêu nghiên cứu và đề xuất khung kiến trúc IoT phục vụ phát triển đô thị thông minh và quá trình chuyển đổi số của thành phố.

Cũng trong thời gian này, thành phố thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo từ môi trường nghiên cứu đến thử nghiệm, ứng dụng thí điểm đến ứng dụng rộng rãi trong xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2025. Đồng thời, hoàn thiện bài toán đặt hàng nhiệm vụ xây dựng chính sách về thiết lập nền tảng, cơ chế vận hành chia sẻ dữ liệu AI nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng AI tại thành phố và hỗ trợ các giải pháp nhằm thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI.

Ngay trong năm 2024, thành phố sẽ nghiên cứu phương án, thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển và chuyển giao trí tuệ nhân tạo; xây dựng Cổng thông tin giải pháp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; xây dựng phương án triển khai mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo. Đồng thời, triển khai đề án đào tạo nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo.

Đặc biệt, năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai hạ tầng 5G và hạ tầng kết nối IoT cho thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. Phấn đấu đưa thành phố trở thành trung tâm hàng đầu cả nước về nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng và phát triển nền tảng công nghệ AI.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục