Triển vọng cây tràm trên vùng bán ngập lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang