Ký sự: Rừng in bóng Người - Phần 1

LTS: Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 75 năm Bác Hồ từ Pác Bó (Cao Bằng) về Tân Trào (Tuyên Quang), Báo Tuyên Quang online trân trọng giới thiệu ký sự “Rừng in bóng Người”. Ký sự gồm 6 phần, giới thiệu hành trình lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) quyết định rời Pác Bó (Cao Bằng) đi Tân Trào (Tuyên Quang) và thời gian Bác sống và làm việc ở Tuyên Quang để chỉ đạo tiến hành Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
Video không hợp lệ