Tuyên Quang: Mục tiêu làm mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo năm 2024