Ưu tiên tập trung nguồn vốn cho các công trình trọng điểm

- Sáng 27-2, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 46.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự họp có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu Văn phòng và các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến điểm cầu các huyện.

Hội nghị đã tập trung xem xét, thảo luận về các nội dung quan trọng như: Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và năm 2024 vốn ngân sách trung ương; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài, giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu, hoàn chỉnh các ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện báo cáo trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở đó cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung công trình bố trí vốn hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Quốc hội. Đối với việc bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư theo thứ tự ưu tiên thực hiện trong lĩnh vực đầu tư công trung hạn vốn Trung ương giai đoạn 2026-2030, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ giai đoạn này để khi được bố trí nguồn vốn có thể triển khai ngay trong giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị trước mắt cần ưu tiên, tập trung đủ nguồn vốn để triển khai thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 và năm 2024; ưu tiên tập trung nguồn vốn xây dựng đô thị thông minh và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Tuyên Quang để đảm bảo hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 2.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị.

Cho ý kiến vào Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2023-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý với Đề án do Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình. Trong giai đoạn, tỉnh Tuyên Quang có 2 xã  là xã Hồng Lạc và xã Vân Sơn thuộc huyện Sơn Dương thuộc diện phải sắp xếp do đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định. Theo đó, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Vân Sơn (có diện tích tự nhiên là 9,59 km2; quy mô dân số là 3.538 người) và toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hồng Lạc (có diện tích tự nhiên là 9,76 km2 quy mô dân số là 6.038 người) để thành lập một xã mới lấy tên là xã Hồng Sơn thuộc huyện Sơn Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc sáp nhập 2 xã được thực hiện trên cơ sở các quy định của Trung ương. Các nội dung của Đề án đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy. Các thủ tục, trình tự thực hiện sáp nhập đã được UBND tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh hoàn chỉnh dự thảo tờ trình Đề án để trình BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến trước khi trình ra HĐND tỉnh phê duyệt, tổ chức thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần chú trọng phương án và lộ trình bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời, quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ sau sáp nhập xã. Đồng chí lưu ý phương án, lộ trình sắp xếp trụ sở, tài sản công phải được quan tâm thực hiện hiệu quả, trên tinh thần không để lãng phí tài sản Nhà nước sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cùng với đó, cần sắp xếp các thôn bản phù hợp với quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân.

Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến vào dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028; dự thảo Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục