Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

- Ngày 25-10, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến toàn quốc quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Công an tỉnh Tuyên Quang.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã khái quát, phân tích, làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với CAND; phân tích, đánh giá thực trạng việc CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - thành tựu và kinh nghiệm. Đồng thời, dự báo những yếu tố tác động, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp góp phần để CAND quán triệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Hội thảo nhằm nghiên cứu trên phương diện lý luận và thực tiễn để phân tích, làm rõ sự quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục