Tin xem nhiều

Xây dựng nền văn học đa dạng, cởi mở

Việc Hội Nhà văn Việt Nam công bố Giải thưởng Tác giả trẻ hằng năm dành cho những tác giả từ 35 tuổi trở xuống, có tác phẩm văn học thuộc thể loại thơ, văn xuôi, lý luận - phê bình, văn học dịch xuất sắc trong năm, đang gây chú ý và tạo sự ...

Hà Nội thành lập 10 thư viện, tủ sách cơ sở trong năm 2021

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 10-5-2021 tổ chức các hoạt động văn hóa đọc năm 2021 nhằm đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân Thủ đô, phát triển văn hóa và con người Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống Thăng ...