Tiếng việt | English

Hồ Chí Minh truyện và ký

TQĐT - Cuốn sách Hồ Chí Minh truyện và ký là tập hợp 28 tác phẩm văn học đặc sắc của Bác Hồ được Nhà xuất bản Văn học xuất bản năm 1985.

Xuyên suốt trong các tác phẩm của Bác là chủ đề chống thực dân, phong kiến tay sai bán nước giành độc lập tự do cho dân tộc. Sự đặc sắc trong tác phẩm của Người là cách viết dễ hiểu, cuốn hút người đọc bởi phương pháp thể hiện đậm chất văn hóa dân gian, giáo dục ý thức tự tôn dân tộc, yêu nước thương nòi trong mỗi người dân.

Ngoài những tác phẩm nổi tiếng của Bác được tập hợp trong cuốn sách này mà bạn đọc đã quen thuộc từ thời học phổ thông như Lời than vãn của bà Trưng Trắc, Pari, Vi hành, Bản án chế độ thực dân pháp… cuốn sách còn giới thiệu với bạn đọc nhiều tác phẩm được đăng tải trên các báo trong nước, nước ngoài mà ít ai có điều kiện tiếp cận. Đó là truyện ngắn Đồng tâm nhất trí hay các bút ký, ký sự nổi tiếng như Động vật học, Nói về loài cầm thú…

Đặc trưng nghệ thuật trong bút pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phong cách dân gian nổi bật, lấy chất liệu văn hóa dân gian làm nền tảng cho các tác phẩm của mình để người đọc dễ ngấm, dễ thấm, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong ý thức, trách nhiệm đánh đuổi quân thù ra khỏi bờ cõi.

Để chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong cả nước năm 1945, Người đã sáng tác tập truyện ký gồm 12 chương và phần kết luận về “Cách đánh du kích” nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia kháng chiến, đánh đuổi thực dân. Với mục tiêu đó, cho nên mỗi đầu một chương, Người đều mượn chất liệu văn hóa dân gian sáng tác những câu thơ dẫn dắt người đọc đi theo chí hướng lớn: Độc lập dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân. 

Đọc cuốn sách càng hiểu sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp chúng ta biết tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, năng lực góp sức bảo vệ vững chắc nền độc lập, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh.                              

Sơn Anh

Tin cùng chuyên mục