Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 tại Sơn Dương

Video không hợp lệ

Video khác