Sẵn sàng cho khánh thành cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ