Vượt nắng, thắng mưa thi công cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ