Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Tăng cường chuyển đổi số

- Năm 2023, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh chọn việc “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Tuyên Quang” là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cho cả năm và những năm tiếp theo. Bằng sự chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp hiệu quả, công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là một trong những thành công nổi bật của VKSND tỉnh trong năm 2023.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đột phá, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát, Viện trưởng VKSND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số. Viện KSND tỉnh cũng đã rà soát xác định các nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trên từng lĩnh vực công tác, xác định rõ đơn vị chủ trì thực hiện và thời gian hoàn thành.

Cán bộ Phòng Công nghệ thông tin hướng dẫn các phòng chuyên môn trong VKSND tỉnh thực hiện việc ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong ngành.

Các tổ chức đảng, đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với công chức, người lao động về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong đơn vị. Công đoàn VKSND tỉnh xác định: “Đổi mới phương thức hoạt động của công đoàn, trọng tâm là chuyển đổi số, xây dựng công đoàn số, đoàn viên số” là khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Một số giải pháp thực hiện chuyển đổi số trong đơn vị”, trong đó đánh giá cụ thể về thực trạng, nêu rõ những hạn chế và nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị.

VKSND tỉnh đã tăng cường tổ chức các hội nghị tập huấn và hội thi về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho cán bộ, viên chức trong toàn ngành. Việc tổ chức hội nghị tập huấn là một trong những giải pháp quan trọng và cần thiết trong việc tự đào tạo, đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao kỹ năng áp dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của lãnh đạo, cán bộ. Cùng với đó, VKSND tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua trong nội bộ ngành, trong đó có phong trào thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Kết quả đã có 5 nhóm thi ở các đơn vị trực thuộc đạt kết quả cao trong cuộc thi về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Đến nay, VKSND tỉnh đã áp dụng 9 phần mềm chuyên dụng phục vụ cho việc quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện và giảm tải các loại báo cáo trong ngành KSND. VKSND tỉnh Tuyên Quang đã triển khai chữ ký số đến toàn thể lãnh đạo VKSND hai cấp trong tỉnh. Các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện scan, sao chụp tài liệu hồ sơ vụ án hình sự, dân sự và trình chiếu hình ảnh, công bố chứng cứ tại phiên tòa.

Năm 2023, VKSND hai cấp đã sử dụng tài liệu, chứng cứ được số hóa tại 291 phiên tòa hình sự/ 699 vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, chiếm 41,6% (chỉ tiêu ≥ 30% số vụ/năm), 100% các vụ án tham nhũng, chức vụ được số hóa hồ sơ để phục vụ công tác xét xử; thực hiện số hóa 277 hồ sơ vụ án dân sự, hành chính/ 752 vụ, chiếm 36,8% (chỉ tiêu ≥ 20% số vụ/năm) - vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

VKSND tỉnh cũng thực hiện việc nhập dữ liệu các phần mềm quản lý án hình sự; phần mềm quản lý án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động; phần mềm quản lý nhân sự trong ngành theo quy định; vận hành thiết bị kết nối đảm bảo kỹ thuật phục vụ 53 Hội nghị trực tuyến của VKSND tỉnh.

Từ những kết quả tích cực đạt được về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã góp phần quan trọng để ngành Kiểm sát tỉnh hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ; chủ động kiểm sát chặt chẽ và phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan hữu quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục