Cục Thi hành án dân sự luôn thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra

- Đồng chí Nguyễn Tuyên, Chấp hành viên cao cấp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh cho biết, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngành THADS luôn đảm bảo hoàn thành đạt và vượt mức yêu cầu đề ra.

Các cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Tư pháp.

Năm 2023, kết quả thi hành án về việc và về tiền của toàn ngành THADS đều vượt chỉ tiêu được giao và đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Toàn ngành đã thi hành xong 4.505 việc, tăng 754 việc so với năm 2022, đạt tỷ lệ 88,79%; thu hồi số tiền trên 71 tỷ đồng, tăng 3,2 tỷ đồng so với năm 2022, đạt tỷ lệ 63,29% vượt 14,79% so với chỉ tiêu Tổng cục giao. 

Cục THADS đã đi đầu trong chuyển đổi số, triển khai thí điểm tại 5 Chi cục THADS thực hiện thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch công quốc gia. Kết quả thực hiện thí điểm từ ngày 21-8 đến 30-10-2023, số lượng thông báo đã tiếp nhận: 523 vụ, số tiền thu được gần 640 triệu đồng.

100% các đơn vị đã trích xuất số liệu từ phần mềm thụ lý phục vụ công tác báo cáo, thống kê, phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành. Với những thành tích nổi bật, Cục THADS tỉnh cũng vinh dự được nhận Cờ thi đua, Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ Tư pháp. 

Trong năm 2024, Cục THADS tiếp tục tập trung giải quyết việc thi hành án, xác minh, phân loại việc và thực hiện quy trình tổ chức đúng quy định. Quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý.

Lê Duy

Tin cùng chuyên mục