Hoàn thành đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương

- Tính đến ngày 26-7, 10/10 Đoàn cấp huyện và tương đương trực thuộc Tỉnh đoàn đã hoàn thành đại hội Đoàn, nhiệm kỳ 2022 - 2027, vượt tiến độ do Trung ương Đoàn đề ra.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh là 1 trong 2 đơn vị được lựa chọn tổ chức đại hội điểm.

Trong đó, có 2 đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn lựa chọn tổ chức Đại hội điểm, 4 đơn vị được lựa chọn bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, đạt 40%, tăng 20% so với chỉ tiêu Trung ương Đoàn giao.

Có 178 đồng chí tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với độ tuổi trung bình không quá 30 tuổi; bầu 235 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Sự thành công của đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2022 - 2027 cho thấy sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và các cấp ủy, chính quyền tại các địa phương, đơn vị. Đây là tiền đề quan trọng để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 9-2022.

Tin ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục