Hội thảo "Tuổi trẻ Tuyên Quang với nhiệm vụ giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương cách mạng”

- Chiều 20-11, tại TP Tuyên Quang, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội thảo "Tuổi trẻ Tuyên Quang với nhiệm vụ giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương cách mạng"".

Toàn tỉnh hiện có trên 149.000 thanh niên trong độ tuổi từ 16 - 30 tuổi, chiếm khoảng 20,5% dân số toàn tỉnh. Trong những năm qua, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ đã được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng với nhiều hình thức sáng tạo, gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn. Nhiều hoạt động được tổ chức đồng loạt, quy mô đã có sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân; góp phần bồi đắp lòng tự hào và tình yêu quê hương, đất nước...

Các đại biểu dự Hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra các ý kiến tập trung vào các nhóm nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vai trò của cấp ủy Đảng đối với công tác giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương cách mạng trong đoàn viên, thanh niên. Thực trạng công tác giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương cách mạng trong đoàn viên, thanh niên hiện nay.

Các nội dung, giải pháp nhằm đẩy mạng công tác giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương cách mạng trong đoàn viên, thanh niên. Vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trong công tác giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương cách mạng. Đề xuất, nguyện vọng của đoàn viên, thanh thiếu nhi đối với tổ chức Đoàn và cấp ủy các cấp trong công tác giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương cách mạng…

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp để nâng cao chất lượng các hoạt động giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Lý Thu

Tin cùng chuyên mục