Phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5 và 6

- UBND tỉnh vừa đồng ý phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5 và tháng 6 năm 2021 cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh, theo nội dung đề nghị của BHXH tỉnh tại Văn bản số 509/BHXH-KHTC ngày 2-5-2021.

Cụ thể: những người đã đăng ký nhận tiền qua tài khoản cá nhân (ATM) thì lĩnh tiền (rút) tại ngân hàng hoặc tại cây ATM; những người đăng ký nhận bằng tiền mặt thì đến điểm chi trả của bưu điện như các tháng trước; trường hợp người hưởng từ 80 tuổi trở lên và dưới 80 tuổi bị ốm đau nếu có nhu cầu thì Bưu điện tỉnh chi trả tại nhà riêng. Thời gian chi trả từ 5/5/2021 đến hết 10/5/2021 tại các điểm chi trả cố định. Từ ngày 11/5/2021 đến hết ngày 20/5/2021 tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả của bưu điện.

Trường hợp nếu phát sinh phải thực hiện cách ly xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid -19, việc chi trả như sau: Những người đã đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân (ATM) thì lĩnh tiền (rút) tại ngân hàng hoặc tại cây ATM; những người đã đăng ký nhận bằng tiền mặt thì có thể đến bất kỳ điểm bưu điện nào để rút tiền bằng thẻ do bưu điện quản lý; nếu yêu cầu, Bưu điện tỉnh sẽ chi trả tại nhà riêng.

Hoàng Minh

Tin cùng chuyên mục