Thành lập điểm 6 Tổ truyền thông cộng đồng

- Thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025. Từ ngày 15-8 đến 26-9, Hội LHPN tỉnh đã thành lập 6/6 Tổ truyền thông cộng đồng tại các xã điểm triển khai thực hiện Dự án 8 của tỉnh, với 46 thành viên tham gia.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng quà cho đại diện Tổ truyền thông cộng đồng thôn Khuân Then, xã Hùng Đức.

Các Tổ truyền thông cộng đồng gồm tổ thôn Noong Phường, xã Minh Quang (Lâm Bình); thôn Đống Đa, xã Thượng Nông (Na Hang); thôn Đồng Tâm, xã Bình Nhân (Chiêm Hóa); thôn Khuân Then, xã Hùng Đức (Hàm Yên); thôn An Lạc, xã Phúc Ninh (Yên Sơn) và thôn Bẫu, xã Tân Thanh (Sơn Dương).

Các thành viên của Tổ truyền thông cộng đồng là: Bí thư chi bộ thôn/trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ, đại diện Ban công tác Mặt trận/các đoàn thể ở địa phương; Trưởng các tổ/nhóm/CLB hiện có trên địa bàn của thôn; người có uy tín trong cộng đồng, có khả năng tuyên truyền, vận động, hội viên nòng cốt...

Ngay sau khi thành lập, các Tổ truyền thông cộng đồng có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cũng như xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng...

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục