Trên 529 triệu đồng ủng hộ quỹ “Mái ấm Công đoàn”

- Chiều 3-3, Cụm thi đua số 2 gồm: Công đoàn ngành Giáo dục, ngành Y Tế, Công đoàn Các khu công nghiệp và Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phát động và ký giao ước thi đua năm 2023.

Cụm thi đua số 2 có 14.209 đoàn viên sinh hoạt tại 136 công đoàn cơ sở trực thuộc. Trong năm 2022, cụm số 2 đã kết nạp 1.166 đoàn viên, thành lập 2 công đoàn cơ sở doanh nghiệp; vận động ủng hộ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” trên 529 triệu đồng; hỗ trợ 25 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn làm nhà, sửa nhà mái ấm công đoàn; giới thiệu 253 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng 118 đoàn viên…

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tặng Cờ thi đua cho Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh là đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2023.

Năm 2023, Cụm thi đua số 2 tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên, công chức, người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; kết nạp mới 530 đoàn viên; vận động ủng hộ quỹ “Mái ấm Công đoàn đạt 500 triệu đồng; tích cực đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua cho Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2023; tặng Cờ thi đua cho Công đoàn ngành Y tế tỉnh là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2023.

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục