Tư vấn chính sách, pháp luật bảo hiểm cho công nhân Công ty TNHH MSA YB

- Chiều 1-10, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cho 100 công nhân, lao động Công ty TNHH MSA YB.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh phát tờ rơi về chính sách bảo hiểm cho công nhân Công ty TNHH MSAYB.

Tại hội nghị, công nhân, lao động đã được tư vấn về một số nội dung như: Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế áp dụng với người lao động; nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân lao động trong việc tham gia, sử dụng và thực hiện quyền, nghĩa vụ khi đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục