Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, được sử dụng trong các nhà trường từ năm học 2022-2023. Đây cũng là năm học đầu tiên, học sinh lớp 3 trên cả nước sẽ học theo chương trình, sách giáo khoa mới.

Danh mục sách giáo khoa mới lớp 3 gồm 43 cuốn. Các sách giáo khoa này của 5 nhà xuất bản, gồm: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Nhà Xuất bản Đại học Vinh.

Trong số sách giáo khoa lớp 3 mới phê duyệt, môn có nhiều đầu sách nhất là tiếng Anh với 10 cuốn; tiếp đến là toán, tin học và mỹ thuật - mỗi môn có 4 cuốn; các môn còn lại đều có 3 cuốn.

Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục