Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Thời gian gần đây, tình trạng dạy liên kết tiếng Anh, kỹ năng sống và các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường đã gây bức xúc dư luận.

Ảnh minh hoạ.

Trước thực trạng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Văn bản số 5333/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, báo cáo tình hình các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và chủ trương xã hội hóa giáo dục, các địa phương đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động như: Giáo dục kỹ năng sống; liên kết dạy ngoại ngữ, dạy tin học tăng cường; tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường… theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục. Kết quả đã góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng và giáo dục nhân cách toàn diện cho người học.

Tuy nhiên, công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa còn có hạn chế dẫn đến băn khoăn, lo lắng và tạo ra dư luận không tốt về loại hình hoạt động giáo dục này.

Để tăng cường hiệu quả quản lý, bảo đảm quyền lợi của giáo viên, học sinh và học viên khi tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về liên kết, tổ chức, triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu người học.

Ngoài ra, các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại địa phương với các nội dung như: Công tác chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo; công tác triển khai tại các cơ sở giáo dục; đánh giá thuận lợi, khó khăn; đề xuất, kiến nghị và tổng hợp số liệu tên hoạt động giáo dục, đối tượng học sinh tham gia, đơn vị liên kết... về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/10.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục