Tiếng việt | English

Sơn Dương giải quyết việc làm cho người lao động

TQĐT - Ông Đào Quang Tuấn, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết, năm 2017, huyện đề ra mục tiêu giải quyết việc làm cho 4.460 lao động. Ngay từ đầu năm, Phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp thiết thực để thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra, góp phần nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo.

Cơ sở chế biến lâm sản của anh Trần Quang Lưu, thôn Tân Thịnh, xã Minh Thanh (Sơn Dương)
 tạo việc làm cho 15 lao động địa phương. 

Theo đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm; tổ chức các hội nghị tư vấn cho người lao động giúp họ lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân và nhu cầu của thị trường.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 92 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đang hoạt động. Các doanh nghiệp thường xuyên tạo việc làm cho từ 3.500 - 4.000 lao động địa phương. Nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, huyện kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp, thành phần kinh tế đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, tạo điều kiện về mặt bằng, hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. 

Cơ sở chế biến lâm sản của anh Trần Quang Lưu, thôn Tân Thịnh, xã Minh Thanh được thành lập hơn 1 năm nay, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động với mức thu nhập 4 - 5 triệu đồng người/tháng. Anh được xã khuyến khích cung cấp các mặt hàng gỗ keo xuất khẩu ra nước ngoài. Các thủ tục, giấy tờ vay vốn, hồ sơ đều được UBND xã tạo điều kiện giúp đỡ nhiệt tình.

Trong năm 2017, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện mở các lớp dạy may mặc, dệt thổ cẩm, sửa chữa máy nông nghiệp, xe máy... Các học viên sau khi học nghề đều áp dụng những kiến thức đã học vào phát triển trồng trọt, chăn nuôi, đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. 

Cùng với việc quan tâm giải quyết việc làm tại địa phương, năm 2017, huyện phấn đấu có 80 người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Các cơ quan chức năng của huyện phối hợp, hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin về chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động của Nhà nước đến nhân dân. Đồng thời, lựa chọn các công ty tuyển dụng xuất khẩu lao động có uy tín, tổ chức các hội nghị tư vấn, giới thiệu thị trường tiềm năng, phù hợp với người lao động.          

Bài, ảnh: Minh Thủy 

Tin cùng chuyên mục